Dry bag är ett perfekt tillbehör till din ryggsäck eller duffle bag. Dry bag ryggsäck är också ett alternativ om all din packning behöver vara torr. Men det vanligaste är att man har flera dry bags för olika typer av packning. Tex dry bag 10 liter för lite större kläder och dry bag 2 liter eller dry bag 3 liter för mindre utrustning. Det finns också tex dry bag 50 liter, dry bag 20 liter osv för dig som behöver mycket plats.